Konstruowanie odlewów

ZM WSK szeroko wykorzystuje komputerowe wspomaganie procesów produkcyjnych. Projektowanie procesu technologicznego i konstrukcji oprzyrządowania odlewniczego, a w dalszej kolejności jego wykonanie na maszynach CNC pozwala na szybkie wdrożenie nowych odlewów do produkcji. W zakresie projektowania komputerowego pracujemy w systemach Unigraphics, NX, Solid Edge, a procesy odlewnicze udoskonalamy przez wykorzystanie systemu komputerowej symulacji procesów odlewniczych MAGMA soft. Przy dużym zróżnicowaniu stosowanych przez nas technologii daje to klientowi odlew dobrej jakości przy zoptymalizowanych niskich kosztach jego produkcji.

Nasze Biuro Konstrukcyjne posiada możliwości projektowania zarówno odlewów jak i komponentów obrabianych. Czynnie uczestniczymy w procesie optymalizacji parametrów produktu i procesów.

Wszystkie wydziały produkcyjne (biura technologiczne) wyposażone są w programy komputerowe NX i Solid edge a odlewnie w MAGMA soft w celu opracowywania i doskonalenia procesów technologicznych.