Odlewnia aluminium

Topialnia

Każda z trzech głównych linii technologicznych wyposażona jest w odrębne jednostki topialne. Pozwala to na prowadzenie równoległej produkcji w różnych technologiach i różnych gatunków stopów wg międzynarodowych norm lub wg indywidualnych wymagań naszych odbiorców. Materiał wsadowy kupujemy tylko u zatwierdzonych i sprawdzonych odbiorców, a cały proces technologiczny przygotowania ciekłego metalu prowadzimy z wykorzystaniem specjalistycznych urządzeń do rafinacji i modyfikacji ciekłego stopu. Jakość metalurgiczna przed zalaniem kontrolowana jest przy użyciu urządzenia IDECO pozwalającego na określenie stopnia zagazowania, rozdrobnienia struktury stopu oraz modyfikacji. Dzięki wsparciu nowoczesnej aparatury kontrolnej i doświadczonej kadrze już na etapie przygotowania ciekłego metalu możemy zabezpieczać dobrą jakość odlewu. 

 

Linia odlewów kokilowych grawitacyjnych

Wyposażona jest w:

  • kilkanaście kokilarek hydraulicznych o różnych wielkościach i ilościach płaszczyzn podziału;
  • kokilarki przechylne do produkcji odlewów cienkościennych

Stanowiska wyposażone są w piece oporowe do zalewania.

Takie zróżnicowanie wyposażenia daje możliwość produkcji odlewów o zróżnicowanych wielkościach i skomplikowanych kształtach.

 

Rdzeniarnia

Produkuje rdzenie piaskowe dla obu linii kokilowych. Ze względu na zróżnicowanie technologii odlewniczych rdzeniarnia została wyposażona w maszyny do produkcji w technologiach:

  • rdzeni skorupowych,
  • rdzeni w technologii cold-box,
  • rdzeni w technologii hot-box,
  • rdzeni z gipsu spienionego.

 

Linia odlewów kokilowych niskociśnieniowych

Wyposażona w siedem specjalistycznych maszyn, wykorzystywanych głównie do produkcji wielkoseryjnej dla przemysłu motoryzacyjnego oraz do produkcji skomplikowanych odlewów z rdzeniami piaskowymi i metalowymi.

 

Linia odlewów piaskowych z recyklingiem masy formierskiej.

Półautomatyczna linia formierska obejmująca cały proces począwszy od przygotowania masy, a skończywszy na wybiciu odlewów z formy.

Częścią linii jest zautomatyzowana stacja regeneracji masy formierskiej. Linia dedykowana jest do produkcji odlewów o średnich i większych gabarytach.

Specjalizujemy się w produkcji różnorodnych obudów, pokryw i korpusów. Głównymi odbiorcami są firmy przemysłu energetycznego. Posiadamy również formiernię ręczną gdzie realizujemy mało seryjną produkcję odlewów o zróżnicowanych wielkościach i kształtach.

Posiadamy tu również stanowisko specjalne do produkcji odlewów ze stopów Mg o wymaganiach lotniczych. 

 

Obróbka poodlewnicza i obróbka cieplna

Zasadnicze etapy tego procesy to usunięcie układów wlewowych, zaczyszczanie odlewu, obróbka cieplna i ostateczne nadanie odlewom wyglądu handlowego zgodnego z oczekiwaniami klienta.

Dla produkcji wielkoseryjnej procesy po odlewnicze zorganizowane są w ciągu linii technologicznych. Pozwala to obniżyć koszty produkcji i częściowo z automatyzować proces. Dla pozostałej produkcji ze względu na mocno zróżnicowany asortyment naszych wyrobów proces usuwania układów wlewowych i zaczyszczanie realizujemy w specjalistycznych produkcyjnych gniazdach zadaniowych. Wykorzystujemy tu typowe maszyny i urządzenia do obróbki metali. Z kolei nadanie odlewom ostatecznego wyglądu to praca ręczna wymagająca dużego doświadczenia praktycznego. Gniazdo zaczyszczania odlewów w ostatnich latach zostało zmodernizowane zarówno pod kątem poprawy warunków pracy jak i wyposażenia.

Nadanie odlewom odpowiednich własności wytrzymałościowych uzyskuje się na drodze obróbki cieplnej. Proces ten traktowany jest jako tzw. proces specjalny, czyli podlega on stałej kontroli parametrów. Proces jest w pełni z automatyzowany, piece do obróbki cieplnej wyposażone są w elektroniczne szafy sterujące pozwalające w ciągły sposób nadzorować proces, a parametry przebiegu procesu są zapisywane i gromadzone w elektronicznej bazie danych.

 

Obróbka poodlewnicza

 

Wykorzystujemy tu typowe maszyny i urządzenia do obróbki metali. Z kolei nadanie odlewom ostatecznego wyglądu to praca ręczna wymagająca dużego doświadczenia praktycznego. Gniazdo zaczyszczania odlewów w ostatnich latach zostało zmodernizowane zarówno pod kątem poprawy warunków pracy jak i wyposażenia.

 

Nadanie odlewom odpowiednich własności wytrzymałościowych uzyskuje się na drodze obróbki cieplnej. Proces ten traktowany jest jako tzw. proces specjalny, czyli podlega on stałej kontroli parametrów. Proces jest w pełni z automatyzowany, piece do obróbki cieplnej wyposażone są w elektroniczne szafy sterujące pozwalające w ciągły sposób nadzorować proces, a parametry przebiegu procesu są zapisywane i gromadzone w elektronicznej bazie danych.

 

Kontrola Jakości

Wygląd handlowy, estetyka wykończenia powierzchni odlewu to ważny element dla oceny jakości, niemniej jednak podstawowymi wymaganiami są własności użytkowe odlewu. Ich ocenę w zależności od wymagań klienta realizujemy na różnych etapach produkcji. Prowadzimy ocenę struktury wewnętrznej odlewu na aparatach Rtg (na kliszach lub na obrazie monitorowym), kontrolę szczelności oraz ocenę na obecność pęknięć na luminescencji lub fluorescencji natryskowej.

Odlewnia aluminium posiada odpowiedni sprzęt i wyspecjalizowana kadrę z uprawnieniami do oceny i odbioru odlewów. Posiadamy własną placówkę do kontroli wymiarowej. Na odlewni znajduje się również placówka do oceny własności mechanicznych naszych odlewów.

W większości odlewy w końcowej fazie procesu poodlewniczego poddawane są śrutowaniu dla ujednorodnienia powierzchni. Odlewnia posiada nowoczesna śrutownicę narzutową wykorzystująca specjalne śruty nierdzewne.