Systemy jakości

Zakład Metalurgiczny „WSK Rzeszów" Sp. Z .o.o. prowadzi konsekwentną politykę jakości opartą o normy ISO, dzięki czemu może tworzyć produkty z najwyższą precyzją i jakością . Obecnie posiada certyfikowany system w/g normy ISO 9001 regulujący nadzór nad dokumentacją i zapisami, zaangażowanie kierownictwa w budowanie systemu zarządzania jakością, usystematyzowanie zarządzania zasobami, ustanowienie procesów realizacji wyrobu oraz dokonywanie systematycznych pomiarów zadowolenia klienta, wyrobów i procesów.

 

Norma ISO 9001 w Zakładzie Metalurgicznym obejmuje w swoim zakresie : Projektowanie i produkcję odlewów z żeliwa szarego, sferoidalnego i specjalnego oraz odlewów ze stopów lekkich. Produkcję narzędzi odlewniczych, sprawdzianów i przyrządów do obróbki mechanicznej oraz obróbkę mechaniczną.

 

ZM posiada również certyfikat  IATF 16949 o specyfikacji technicznej :Produkowanie obrabianych i nie obrabianych części aluminiowych, która dostosowuje amerykańskie, niemieckie, francuskie i włoskie standardy systemów jakości motoryzacyjnej do standardów globalnego przemysłu samochodowego. Określa ona wymogi instalacji i serwisowania produktów motoryzacyjnych.

 

„Zadowolenie klienta stanowi filar trwałego powodzenia rozwoju naszej firmy"

 

Zamierzenia konsekwentnie realizujemy poprzez :

  • ciągłe doskonalenie Systemów Zarządzania Jakością opartego na normie ISO 9001 i specyfikacji  IATF 16949,
  • bliską współprace z Klientami i Dostawcami,
  • podnoszenie poziomu świadomości Załogi w sferze Jakości, BHP i Ochrony Środowiska,
  • podejście interdyscyplinarne do ważnych zagadnień,
  • pracę z nowoczesnymi systemami informatycznymi.

 

Realizacja Polityki Jakości Zakładu Metalurgicznego „WSK-Rzeszów" Sp. Z o.o. opiera się na powszechnej świadomości, ze odpowiedzialność za jakość wykonywanych zadań spoczywa na wszystkich pracownikach. Misją do spełnienia przez wszystkich pracowników Zakładu Metalurgicznego Sp. z o.o. jest pełne zaangażowanie w realizację przyjętej Politykę Jakości.