Laboratorium

Zakład Metalurgiczny dysponuje w pełni wyposażonym laboratorium metalurgicznym do badań i oceny składu chemicznego, struktury materiałowej i własności mechanicznych stopów odlewniczych żeliwa, stali, stopów Al, Ni i Mg.     

 

Badania te można podzielić na dwie grupy:

 • badania odbiorcze materiałów nabywanych i wyrobów gotowych , których celem jest ocena jakościowa materiałów wprowadzanych do produkcji, ocena wykonywanych wyrobów zgodzie z normami wymaganiami klientów oraz ocena przebiegu procesów wytwarzania;
 • badania nietypowe:
  • badania związane z uruchamianiem nowych wyrobów, w tym cykle badań z oceną "pierwszej sztuki/ partii";
  • ekspertyzy w zakresie problemów zgłaszanych przez odlewnie i kuźnie;
  • usługi laboratoryjne dla klientów zewnętrznych;

 

Pracownicy laboratorium metalurgicznego posiadają stosowne wykształcenie i kwalifikacje do interpretacji wyników badań.

 

Strukturę badanych materiałów ocenia się na mikroskopach: optycznym OLYMPUS PMG 3 i stereoskopowym NIKON SMZ 1500 wyposażonych w cyfrowy system archiwizacji obrazów. Do przygotowania zgładów metalograficznych wykorzystywany jest zestaw specjalistycznych urządzeń m. in. półautomatyczna szlifierko – polerka i praska do inkludowania firmy BUEHLER.

 

Pracownia badań właściwości mechanicznych wykonuje:

 • badania wytrzymałości na rozciąganie w temperaturze pokojowej  na maszynach firmy ZWICK z pełnym systemem ekstensometrycznego pomiaru odkształceń,
 • badania udarności w temperaturze pokojowej i obniżonej (do – 50oC),
 • pomiary twardości sposobem Brinella i Rockwella.

 

Analizy chemiczne wykonuje się na spektrometrach emisyjnych ze wzbudzeniem iskrowym BAIRD Model DV4 oraz JOBIN  YVON 132F a także spektrometrze z wyładowaniem jarzeniowym GDS500A firmy LECO oraz analizatorze C-węgla i S-siarki.

 

Laboratorium posiada także placówkę zajmującą się badaniami materiałów formierskich i spoiw stosowanych na odlewniach.