Działania proekologiczne

  • zastąpienie mokrego systemu odpylania  odpylaniem suchym
  • wprowadzenie metody cold-box w procesie wytwarzania rdzeni (rdzeniarka typu H40)
  • wybudowanie dwóch stacji przerobu mas formierskich (agregaty SPM-45 i SPM-90)
  • wprowadzenie systemu sferoidyzacji żeliwa przy pomocy sterowanego komputerowo podajnika PROGELTA
  • recykling masy formierskiej  w Odlewni Aluminium
  • remont linii MTM i regeneracja mechaniczna masy w Odlewni Żeliwa
  • wanny wychwytowe pod opakowania z substancjami ciekłymi
  • zastępowanie farb rozcieńczalnikowych ekologicznymi farbami wodorozcieńczalnymi
  • eliminacja nafty z procesów mycia i czyszczenia detali (myjki wodne)
  • uruchomienie stacji neutralizacji amin