Fundusze Europejskie i Krajowe

eu


Zakład Metalurgiczny wdrożył w 2011 roku projekt pn. „Zmiana procesu topienia metalu i rozbudowa formierni ręcznej w Wydziale Odlewni Żeliwa".


Zadanie zrealizowano z dofinansowaniem  ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, IV oś – „Przedsięwzięcia dostosowujące przedsiębiorstwa do wymogów ochrony środowiska", działanie 4.2 „Racjonalizacja gospodarki zasobami i odpadami w przedsiębiorstwie".

 

Etapy realizacji projektu:

  1. Zainstalowanie nowego pieca indukcyjnego MF oraz zlikwidowanie dwóch pieców łukowych i trzech indukcyjnych.
  2. Modernizacja istniejącej formierni ręcznej polegająca na wprowadzeniu recyklingu mechanicznego mas oraz montażu nowych urządzeń
  3. Modernizacja systemu chłodzenia pieców i innych maszyn i urządzeń w odlewni poprzez zastosowanie zamkniętego układu chłodzenia eu

eu

eu

eu