Ogłoszenie

Oferta sprzedaży


Zakład Metalurgiczny WSK Rzeszów Sp. z o.o. w Rzeszowie, Polska, prowadząc obecnie proces modernizacji odlewni, posiada do sprzedania formierkę typu "EFA-SD 6.5" produkcji HWS Niemcy.

 

Charakterystyka: Maszyna formierska SEIATSU EFA-SD 6,5; rok budowy 2003; wydajność 90 kpl. form/godz.; czas cyklu formierki 20 s/1 połówka formy; rodzaj zagęszczania – proces SEIATSU wysokociśnieniowe doprasowanie sprężonym powietrzem.

 

Cena netto 100 000 EUR. Szczegółowe warunki sprzedaży i demontażu mogą być przedmiotem negocjacji.

 

Opis techniczny formierki

 

Automat formierski SEIATSU- model „EFA-SD“ ze stołem obrotowym i głowicą prasującą wielotłoczkową przystosowany do naprzemiennego wykonywania górnych i dolnych połówek form.

Składa się z:

  • korpusu maszyny z podstawą mostka prasującego i kolumn
  • stołu podnoszonego łącznie z wymienialną płytą stalową z listwami poliuretanowymi
  • siłownika hydraulicznego podnoszącego i kolumn prowadzących z blokadami klinowymi obrotowego stołu podmodelowego z centralnym ułożyskowaniem na kolumnie i napędem hydraulicznym
  • podestów umożliwiających dostęp do obszaru pracy formierki do ręcznie wykonywanych prac na płycie modelowej, jak np. umieszczanie otulin i ochładzalników
  • urządzenia dozującego masę formierską z zamknięciem żaluzjowym i urządzenia ważącego wyłożonego wewnątrz teflonem
  • głowicy prasującej z listwami uszczelniającymi; ciśnienie prasowania regulowane niezależnie dla górnej i dolnej połówki formy
  • wielotłoczkowej głowicy prasującej, blok cylindrowy wykonany jako wysokojakościowy odlew hydrauliki ciśnieniowej z wbudowanymi siłownikami hydraulicznymi zakończonymi stemplami prasującymi
  • hydraulicznie napędzanego zaworu SEIATSU z rurą rozdzielacza dla jednokrotnego lub podwójnego zagęszczenia masy formierskiej sprężonym powietrzem
  • zbiornika ciśnieniowego z zaworami bezpieczeństwa i regulacyjnymi
  • nadstawki wyłożonej wewnątrz teflonem, z extra szeroką listwą Vulcolan
  • urządzenia przedmuchującego płytę modelową
  • urządzenia spryskującego płytę modelową, pracującego automatycznie przed napełnieniem formy masą formierską z zamkniętego zbiornika dozującego formierki
  • zaworów i armatury hydraulicznej
  • zaworów i armatury pneumatycznej
  • kompletnego orurowania
  • zsypu masy z jej rozdziałem
  • systemu sterowania i kontroli
  • z dźwigniami transportującymi skrzynki formierskie dla transportu skrzynek formierskich z przenośnika rolkowego z napędzanymi rolkami do położenia zagęszczania form i jednoczesnego transportu zagęszczonych form z położenia zagęszczania na przenośnik rolkowy z napędzanymi rolkami będący w gestii kupującego


Para nośników płyt modelowych dla modeli negatywowych bez wsporników .dostosowana do zamontowania górnych i dolnych płyt modelowych jak i skrzynek formierskich.


Podnoszony stół modelowy z przenośnikiem z napędzanymi rolkami służący do ręcznej wymiany płyt modelowych. Każdorazowo znajdujący się w formierce na stole obrotowym nośnik płyt modelowych przy pomocy podnoszonego stołu z rolkami i ww. przenośnika zostanie podniesiony i wysunięty do przodu a następnie nośnik płyt modelowych z inną płytą modelową zostanie wsunięty i przy pomocy podnoszonego stołu z rolkami zostanie ustawiony na stole obrotowym.

 

Przenośnik rolkowy formierki i dopasowanie go do istniejącego przenośnika rolkowego przystosowany do poprzecznego prowadzenia skrzynek formierskich na rolkach w obszarze formierki.


Hydrauliczne urządzenie blokujące skrzynki formierskie do dokładnego zatrzymania i zablokowania skrzynek formierskich lub połówek form na przenośniku rolkowym w obrębie formierki. Dla każdej pozycji-justowania są potrzebne dwie sztuki.


Agregat hydrauliczny, o mocy ok. 120 kW przeznaczony do zasilania napędów hydraulicznych olejem


Urządzenie sterujące (Siemens) Przystosowane do pracy formierki w cyklu automatycznym jak również w cyklu ręcznym, jak i dla cyklu automatycznego w trakcie prac naprawczych i konserwacyjnych.