Wpływ działalności na środowisko

W oparciu o Art.. 32c Prawa Atomowego (Dz. U. 2001 Nr 3 poz. 18) informujemy, że urządzenia wytwarzające promieniowanie jonizujące stosowane przez jednostkę organizacyjną ZM  „WSK  Rzeszów” Sp. z o.o.  nie powodują  zagrożenia dla  zdrowia ludzi i środowiska.